thuốc diệt muỗi

Thành phần:

Hàm lượng họat chất: 1.2%w/v
Beta – naphathol 1% + Fenvalerate 0.2%

Qui cách chai 100ml.500ml.1000ml

Công dụng: Dùng để trừ muỗi

Cách dùng: Dùng 100m lít pha với 4l nước sạch phun 100m2.  phun tồn lưu

Tin Liên Quan